Pliki do pobrania

Oto zestaw plików do pobrania, znajdą Państwo tutaj regulaminy, dokładne cenniki i wiele więcej:

 

Główny regulamin: 

       Regulamin świadczenia usług

 Cennik:

       Cennik usług

Oferta:

       Internet bezprzewodowy 

       Internet FTTH

       Internet FTTH+

Wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

      Załącznik

Załączniki do umowy :

      Kopia dokumentów - dowód osobisty

      Kopia dokumentów firmy

      Zamówienie na usługi Nr ... z dnia ...

      Oświadczenie do zamówienia na Usługi Nr ... z dnia ..

      Protokół przekazania urządzeń dostępowych do Zamówienia na Usługi Nr ..... z dnia ...